Záver II. ročníku MAS

Skončil II. ročník Medzinárodnej akordeónovej súťaže v Poprade. V priebehu štyroch dní súťaženia, lektorovania a koncertovania sa organizátorom podarilo vytvoriť priaznivú súťažnú atmosféru pre súťažiacich, dobré podmienky pre prácu porotcov a príjemné chvíle pre hostí, pedagógov a pozorovateľov. Odborná medzinárodná porota vypočula a posúdila 50 súťažiacich z piatich krajín ( Česko, Poľsko, Rusko, Ukrajina, Slovensko). Umeleckou a pedagogickou prípravou najsilnejší boli poľskí účastníci. Najviac súťažiacich bolo zo Slovenska. Medzi pozorovateľmi, ktorí sledovali organizačnú a umeleckú úroveň súťaže boli Dr. Eckart Rohlfs (EMCY), Dr. Ján Palkovič (MŠ SR), Mária Slaninová (EMCY-Slovakia) a mnohí pedagógovia z umeleckých škôl Slovenska i zahraničia. Úroveň podujatia sledovali aj predstavitelia mesta a okresu Poprad, ktorí sa aktívne zúčastňovali na večerných koncertoch. Primátor mesta Poprad Ing. Štefan Kubík pred začiatkom súťaže oficiálne privítal porotcov na pôde Mestského úradu v Poprade. Viceprimátor mesta Poprad Ing. Anton Danko sa osobne angažoval na príprave ocenení súťažiacim a sám odovzdal cenu na slávnostnom záverečnom odovzdávaní cien pred koncertom víťazov v sobotu večer 24. 11. 2001. Nezabudnuteľné boli večerné koncerty hosťujúcich telies a sólistov – Akordeónový orchester, Popradský detský zbor, Trio NATA BENE, Boris Lenko. Prednášky pánov Kravcova, Horáka a Balyka navodili atmosféru tvorivých dielní a obohatili odborný zámer podujatia. Zaznamenali sme všeobecné nadšenie a spokojnosť s priebehom a pododmienkami súťaže. Budeme radi, ak vy, ktorí ste sa zúčastnili Medzinárodnej akordeónovej súťaže, nám napíšete svoje dojmy, zážitky a postrehy zo svojho pobytu v Poprade. Ešte raz ďakujeme a blahoželáme všetkým, ktorí sa zúčastnili. Dr. Rudolf Rabatin, riaditeľ ZUŠ