Rozhovor s Vojtechom Didim

„HUDBA TO JE DUŠA, A TÁ SA DEDÍ“

Rozhovor s rektorom Akadémie múzických umení v Banskej Bystrici Doc. Vojtechom Didim, CSc, prof. Pán profesor, ste váženým členom hudobnej obce, rektorom AU. Toto obdobie ste pre nás predovšetkým skladateľom, pretože dnešné súťažné popoludnie v III. kategórii je plné vašej hudby. Z čoho ste čerpali námet pre Concertino, akou prácou ste k nemu dospeli? Predovšetkým ma oslovil pán Doc. Čuchran. Písal som pre jeho študenta skladbu INSPIRACIONE, ktorá odznela v Petrohrade na Svetových dňoch hudby. Skladba sa páčila. Po vzájomnej porade vznikla myšlienka napísať povinnú skladbu pre MAS v Poprade. Skladbu som komponoval jedným dychom a bola inšpirovaná predošlou skladbou. Chcel som predovšetkým motivovať mladých k tvorivej práci, preto som volil rytmické, tempové zmeny a rôznorodosť nálad. Dnes som si vypočul piatich súťažiacich a som rád,že káždý z nich vniesol do Concertina vlastnú výpoveď svojej duše. Čím by ste predstavili svoju orchestrálnu tvorbu? Moju orchestrálnu tvorbu charakterizuje tradicná kompozičná technika, prezliekajúca sa v každom období do iného šatstva.“Hudba to je duša, a tá sa dedí“. Možem spomenúť svoju Musiku Lyricu, pre hoboj a sláčikový orchester, Dar země, kantátu pre detský zbor, barytón a symfonický orchester, dielo Večer pre soprán a symfonický orchester na poéziu Miroslava Válka. Akými hudobnými schopnosťami by mal podľa Vás disponovať umelec, interpret vážnej hudby? Umelec musí mať predovšetkým v srdci jedno miesto naviac, pre hudbu. Musí byť schopný sólisticky pracovať, musí vedieť nájsť v sebe niečo svojské. Doležité je, aby mal radosť z tvorby, nielen pre seba, ale pre ľudí. Všetko je to samozrejme podmienené absolútnou technickou zručnosťou. Prostredníctvom nášho spravodaja pošlite súťažiacim vašu ideu hudby. Pri hudbe vznikajú v človeku emócie myšlienky a zrazu sa cítime dobre. Máme teplo na duši, v tom tkvie dokonalosť hudby. Zhovárala sa Mgr. Andrea Nemcová