Propozície VIII. ročníka MAS

Medzinárodná akordeónová súťaž POPRAD 2014 VIII. ročník / 8th International Accordion Competition Poprad 2014

Prihláška / Application Entry Form sólisti / For Soloists (DOC) súbory / For Groups (DOC)

Vyhlasovateľ súťaže / Announcer of the competition

  • Ministerstvo školstva Slovenskej republiky / Ministry of Education, Slovak Republic

Organizátor súťaže / Organized by

  • Základná umelecká škola v Poprade / Primary School of Art Poprad

Partneri / Partners

  • Mesto Poprad / Town of Poprad
  • Rodičovské združenie pri Základnej umeleckej škole v Poprade / Parent-Teacher Association at Primary School of Art, Poprad
  • Súťaž sa koná pod záštitou primátora Mesta Poprad / Competition is held under auspices of the Poprad town mayor

Termín konania 29. – 31. október 2014 Miesto konania Základná umelecká škola POPRAD, Dom kultúry, Štefánikova 99/72 Čítať viac