Pozdrav Gubajduliny

V dňoch od 7. 11. do 16. 11. 2003 prebieha v Bratislave festival súčasnej hudby Melos Etos. Sofia Gubajdulina skladateľka tatárskeho pôvodu žijúca v Nemecku uvedie na spomínanom festivale dve premiéry svojich skladieb. Pri tejto príležitosti zaslala Medzinárodnej akordeónovej súťaži v Poprade tento pozdrav:

Keď som sa dozvedela, že po tieto dni sa uskutočňuje medzinárodná súťaž mladých akordeonistov, zachcelo sa mi zaželať tvorivé šťastie všetkým účastníkom tohto podujatia.Nie je podstatné, aké miesto zaujme v súťaži muzikant v rade ďalších iných interpretov, ale podstatné je to, že toto podujatie prešlo vašimi rukami a srdcami a cez tieto atribúty realizujete veľké umenie. Osobne som šťastná, že hlavnou postavou na tejto súťaži je nástroj bohatý na svoje výrazové možnosti – akordeón.