Porota VII. ročníka MAS

POROTA 7. ROČNÍKA MEDZINÁRODNEJ AKORDEÓNOVEJ SÚŤAŽE 2012

 • Doc. Boris Lenko, ArtD. , umelecký garant súťaže Vysoká škola múzických umení Bratislava, Slovensko
 • Izr. prof. Borut Zagoranski Univerza v Ljubljani, Akademija za glasbo, Slovinsko
 • Prof nadzw. Zbigniew Ignaczewski Akademia Muzyczna, Lódź, Poľsko
 • Ad. Janusz Pater Akademia Muzyczna Krakow, Poľsko
 • Mgr. Marcela Halmová Janáčkova konzervatoř a Gymnázium Ostrava, Česká republika
 • Mgr. art. Igor Vlach Konzervatórium Banská Bystrica, Slovensko
 • Mgr. art. Jozef Demjan Konzervatórium Košice, Slovensko
 • Mgr. art. Ivan Hudec Konzervatórium Žilina, Slovensko
 • Mgr. Marián Šabla Základná umelecká škola Poprad, Slovensko

Tajomníci poroty: Mgr. Eva Karhútová Blanka Richnavská DiS. art. – ZUŠ Poprad

Porota II. ročníka MAS

Hostia a porotcovia II. ročníka Medzinárodnej akordeónovej súťaže v Poprade (21. – 25. 11. 2001) Porotcovia

 1. Dr. Eckart Rohlfs , generálny sekretár EMCY – European Union of Music Competitions for Youth (Európske združenie hudobných súťaží pre mládež) a spoluzakladateľ EMCY v r.1970. Je redaktorom a jedným z editorov nemeckého hudobného mesačníka Neue Musikzeitung – žurnálu pre hudobnú výchovu a hudbu. V rokoch 1963 – 1996 bol zakladateľom a riaditeľom Nemeckej národnej hudobnej súťaže „Jugend musiziert“. Spolupracujúci redaktor katalógu „Musik-Almanach“ Nemeckej hudobnej rady.Čestný člen Nemeckej hudobnej rady (German music Council.) Prezident „Orff-Schulwerk-Society“ v Nemecku. Viceprezident „Jugendmusikschule“ v Graefelfingu. (Nemecko)
 2. Prof. Dr. Vladimir Balyk, profesor Akadémie hudby v Lovran, vedúci Tria NATA BENE (Chorvátsko)
 3. Prof. Nikolay Kravtsov, profesor Kultúrnej akadémie, riaditeľ medzinárodného festivalu v St. Petersburgu (Rusko)
 4. Mgr. Ladislav Horák, vedúci akordeónového oddelenia Pražského konzervatória, prezident Spoločnosti českých akordeonistov, umelecký riaditeľ festivalu Akordeon forum v Hořoviciach (Česko)
 5. Mgr. Andrzej Smolik, riaditeľ Štátnej hudobnej školy I. a II. stupňa Wandy Kossakowskej v Sanoku (Poľsko)
 6. Doc. Rajmund Kákoni, pedagóg VŠMU v Bratislave, laureát mnohých domácich i zahraničných akordeonových súťaží (Slovensko)
 7. Mgr. art. Igor Gajan, pedagóg Akadémie umení v Banskej Bystrici, zást. Riaditeľa Konzervatória v Žiline (Slovensko)
 8. Róbert Tatár, riaditeľ ZUŠ v Banskej Bystrici (Slovensko)

Hostia súťaže

 • Jozef Podprocký, hudobný skladateľ, pedagóg kompozície v Konzervatóriu v Košiciach (Slovensko)
 • Prof. Juraj Hatrík, hudobný skladateľ, vedúci Katedry hudobnej teórie VŠMU v Bratislave (Slovensko)
 • Milan Novák, hudobný skladateľ (Slovensko)