Rozhovor s Otom Mellom

Viesť profesionálne teleso znamená nosiť ho neustále vo svojej mysli. Je to tak i u Vás?

Myslím, že tak ako dobrý remeselník rozmýšľa o svojej práci, keď je ňou motivovaný a vedec sa neustále zamýšľa nad svojim cieľom, tak aj my umelci, keď sme niečím nadchnutí, tak to neustále nosíme vo svojej mysli. Našťastie mám vedľa seba nadšených kolegov, ktorí sú tiež zapálení pre spoluprácu.

Ako si vyberáte repertoár pre orchester?

Počúvame všetkých, ktorí nám chcú dať námet. Sú to aj deti, kolegovia, ľudia z nášho okolia, rodina. Samozrejme rozhodujúce slovo o tom, čo zaradíme do repertoáru mám ja. Keď zahrá moje srdce, tak vtedy poviem áno.

Máte bohaté možnosti výberu?

Nemáme, ale našťastie si dokážeme sami aranžovať skladby. Snažíme sa najviac priblížiť originálu a zachovať jeho charakter, vtedy to má u publika najväčší úspech. Aranžujeme aj hudbu bežného života, pretože uchýliť sa konzervatívne k niečomu je nebezpečné. Potom sami seba vymedzujeme a priestor umenia sa zužuje.

Na vašom večernom koncerte ma oslovilo dielo Musica Slovaca od Iľju Zeljenku. Bolo ťažké ho naštudovať?

Využili sme pôvodný zápis pre sláčikový orchester a dodali sme tam flauty, violončelo, zvony pre atmosféru, bicie. Zaujímavé je, že sa toto náročné dielo veľmi páči dnešným deťom, ktoré žijú úplne iný život ako vyjadruje Musica Slovaca, možno i preto nám jeho naštudovanie diela trvalo iba dva mesiace.

Darí sa Vám zabezpečiť prirodzený kolobeh výmeny hráčov v orchestri?

Nie je umenie založiť orchester, ale je umením udržiavať ho natoľko, aby bol schopný podať na vystúpeniach solídny a hodnotný výkon. Na škole máme aj detský prípravný akordeónový orchester Akordeonika Baby. Žiaci, ktorí urobia konkurz a sú už technicky a muzikálne schopní zahrať kdekoľvek postupujú do Akordeoniky profi. Na konci školského roka máme verejné koncerty, kde máme svoj fanklub verejnosti a sme schopní naplniť 300 miestnu sálu.

Máte vo svojom orchestri aj sólistov, ktorí súťažia? Myslíte, že výborný sólista môže byť aj dobrý komorný hráč?

V orchestri máme dvoch sólistov, a dve komorné zoskupenia, ktorí súťažia aj na tejto prehliadke. Tí najlepší ostatných motivujú k lepším výkonom a myslím, že by boli viacerí schopní súťažiť aj sólovo. Hráč, ktorý je dobrý v komornom zoskupení je vynikajúci do orchestra. Máme to šťastie, že v našej umeleckej škole máme všetky možnosti organizačných foriem, či už komornú hru, alebo orchester.