Rozhovor s Milanom Osadským

Študent a pedagóg na jednom pódiu a koncerte, nie častá kombinácia. Aké boli Vaše pocity?

Túto ponuku som dostal od pána Lenka pred mesiacom. V auguste som ukončil doktorandské štúdium, takže repertoár som mal v podstate hotový a rád som spoluúčinkovanie prijal.

Ako študent ste súťažili a úspešne. Čo slovo súťaž pre vás znamená?

Súťaže ma sprevádzajú od čias ZUŠ. Celoslovenský festival Jána Cikkera v Banskej Bystrici bol mojím prvým vážnejším vystúpením. Mojim prvým učiteľom v Dolnom Kubíne bol Vladimír Prídavok, neskôr, paralelne s ním, som na odporučenie práve pána Borisa Lenka študoval na Konzervatóriu v Žiline u vtedy mladého pedagóga Martina Ďuriša, pod vedením ktorého som absolvoval svoje prvé významnejšie podujatia. ( Akordeonová súťaž v Przemysli, Klingenthali, Roverede, či Súťaž študentov slovenských konzervatórií…). Súťaže a festivaly boli pre mňa výzvou overiť si vlastné schopnosti a úroveň. Obdivujem aj prácu porotcov, je náročné počúvať, hodnotiť, zaujať čo možno najobjektívnejšie stanovisko. Úlohou súťažných prehliadok je podľa mňa predovšetkým inšpirácia. Inšpirácia ostatnými súťažiacimi, ich spôsobom interpretácie. Človek je konfrontovaný s inými hudobnými koncepciami a či už si ich osvojí alebo nie, v každom prípade sú pre neho podnetné pretože v konečnom dôsledku pomáhajú dotvárať jeho vlastnú interpretačnú estetiku. Aj teraz tu počujem výborných hráčov. Teší ma hlavne, že akordeón aj takýmto spôsobom môže napredovať a rozvíjať sa.

Na dnešnom koncerte ste stáli na pódiu so svojím pedagógom. Učiteľ a žiak – mali ste vo svojom živote šťastie na dobrých pedagógov?

Mal som veľké šťastie predovšetkým v tom, že som nikdy nemal pedagóga ktorý by sa mi snažil niečo vnucovať násilím. S odstupom času si uvedomujem, ako je dôležité keď učiteľ žiaka citlivo usmerňuje a vedie, namiesto toho aby mu diktoval, čo má robiť. Pritom najväčšie chyby vzniknú najmä v rannej fáze štúdia , kedy necitlivý prístup pedagóga môže spôsobiť často aj neodstrániteľné chyby a zlozvyky. Preto veľmi oceňujem prácu učiteľov v ZUŠ. Naštastie, nikdy som nemal učiteľa, ktorý by mi znechutil akordeón, hudbu…