Rozhovor s porotcom ad. Januszom Paterom

Existuje rozdiel medzi starou akordeónovou školou a novým štýlom hry na akordeón?

Súčasný svet okolo nás sa mení a tým prináša nové spôsoby vyjadrovania pocitov a dojmov. V novom spôsobe hry hľadáme nové spôsoby výrazu, novej hudby, škály zvuku a akustiky. Vychádzame z novej kvality nástroja. To všetko sa mení na novú školu akordeónu. Sme svedkami vývoja veľkého spektra nových štýlov a interpretácie. Najvýznamnejším činiteľom evolúcie akordeónového sveta sú súťažné prehliadky, napríklad aj táto vaša súťaž v Poprade. Môžeme tu počuť výkony s peknou hudobnou estetikou hry, dynamikou fráz aj muzicírovaním. Na súťaži je rozhodujúce zvládnuť psychický tlak.

Rozpoznáte chyby z trémy od skutočných nedostatkov?

Hráč, ktorý zo svojho vnútra odovzdáva hudbu nemá trému, pretože tá ustupuje do úzadia. Aj nedostatky prípravy znamenajú veľké psychické napätie a znamenajú trému.

Je rozhodujúca dramaturgia súťažného programu, alebo vynikajúci hráč zahrá dobre čokoľvek?

V niektorých prípadoch by bolo možno lepšie prispôsobiť dramaturgiu úrovni účastníka.

Keď chystáte svojich žiakov na súťaž, čo im zvyknete radiť tesne pred vystúpením?

Vždy hovorím svojím študentom, že si musia uvedomiť radosť z hry, radosť z možností hrať v novom prostredí. Aby sa tešili na nové publikum, dokázali hrať pre nich, nie pre seba, zaujali rovesníkov, ale aj konkurentov. Vždy im vravím, že svojich konkurentov musia prijať a po súťaži sa stanú ich priateľmi.

Aká interpretácia barokových diel je podľa vás štýlová?

Štýlová hra barokovej interpretácie pozostáva z typickej barokovej artikulácie. Interpret musí hrať s chuťou a rešpektovať tzv. „manier“ ilustrovaný v tej dobe. Ideálne je, ak sa inštrumentalista dnešného nástroja priblíži charakteru zvuku typického barokovému inštrumentu.

Poďakovanie organizátorom súťaže

Medzinárodná súťaž v Poprade zaujíma významné miesto v prestížnych európskych podujatiach hudby mladých, talentovaných detí, študentov, zároveň umelcov. Toto pekné mesto pod Tatrami je hypnotizujúcim magnetom ľudí zamilovaných do akordeónu, umelcov a organizátorov, ktorí vytvárajú podujatiu sympatickú atmosféru. Moje poďakovanie patrí osobnostiam, ktoré taktiež svojou kvalitou prispievajú ku výnimočnej úrovni akordeónovej hry. Hudba, ktorej každý z nich odovzdáva svoj individuálny spôsob môže byť podaná iba v komfortných podmienkach zabezpečených prostredníctvom organizátorov. ,,Pani riaditeľka Katarína Kočišová i celý kolektív spolupracovníkov, vám patria slová najvyššieho uznania a vďačnosti.“ Vďaka vašej srdečnosti a ústretovosti, sa už teraz teším na ďalší ročník súťaže v Poprade. Láska k hudobnému umeniu, v príjemnej atmosfére motivuje do ešte hodnotnejších prezentácii na súťažnej scéne v Poprade. Srdečne ďakujem za krásne dojmy a priateľské stretnutia milovníkov umenia akordeónovej hry.

Janusz Pater