Propozície IX. ročníka MAS

Medzinárodná akordeónová súťaž 10. ročník 20.–22. november 2019 Poprad, Slovenská republika

Prihláška / Application Entry Form sólisti / For Soloists (DOCX) súbory / For Groups (DOCX)

Vyhlasovateľ súťaže: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Organizátor: Základná umelecká škola Poprad Partner: Mesto Poprad Umelecký riaditeľ: prof. Boris Lenko Hlavný hosť podujatia: Bjarke Mogensen (Dánsko) Miesto súťaže: Dom kultúry Poprad

Kategórie

1 – sólisti – rok narodenia 2007 a mladší 2A – sólisti – rok narodenia 2004 – hráči na nástrojoch so štandardným basom 2B – sólisti – rok narodenia 2004 a mladší – hráči na nástrojoch s ľavým melodickým manuálom, 3A – sólisti – rok narodenia 2001 a mladší – hráči na nástrojoch so štandardným basom 3B – sólisti– rok narodenia 2001 a mladší – hráči na nástrojoch s ľavým melodickým manuálom 4 – sólisti – do 29 rokov a mladší (narodení  najneskôr do roku 1990) 5A – komorná hudba – duetá až kvintetá (rok narodenia najstaršieho hráča skupiny najviac do roku 2001) 5B – komorná hudba – duetá až kvintetá (rok narodenia najstaršieho hráča do 1990 a mladší) 6A – zábavná hudba – sólisti – vek hráčov do 29 rokov (max. rok 1990 a mladší) 6B – zábavná hudba – skupiny od dueta až po sexteto – vek hráčov do 29 rokov (rok narodenia najstaršieho hráča do 1990 a mladší).

Časové limity a repertoár

Kategória 1: 5 – 8 minút voľný výber skladieb rôzneho charakteru a štýlových období Kategória 2A a 2B: 8 – 12 minút voľný výber skladieb rôzneho charakteru a štýlových období Kategória 3A: 10 – 15 minút voľný výber skladieb rôzneho charakteru a štýlových období Kategória 3B: 15 – 20 minút repertoár obsahuje skladbu spred roka 1800, skladbu z krajiny súťažiaceho a k tomu voľný výber skladieb rôznych foriem, charakteru a štýlových období Kategória 4: 1.kolo povinná skladba: Peter Machajdík: Päť zrkadiel č.3 a 5 a k tomu najmenej trojčasťová cyklická skladba (suita, sonáta, sonatína a pod., nie variácie) 2. kolo: 20 – 30 minút – voľný výber skladieb rôznych foriem, rôzneho charakteru a štýlových období, obsahujúci aspoň jednu skladbu z krajiny súťažiaceho Kategória 5A: do 15 minút repertoár: voľný program rôznych štýlov, foriem a charakteru, obsadenie nástrojov v tejto kategórii je rôzne, povinný je aspoň jeden akordeón. Kategória 5B: do 20 minút repertoár a podmienky Kategória 6A a 6B: do 20 minút voľný výber skladieb zábavného žánru (waltz, mussette, jazz, pop a pod.) obsadenie nástrojov v skupinách je rôzne, podmienkou je aspoň jeden akordeón.

Administratívne údaje

Uzávierka prihlášok do súťaže je najneskôr 30. októbra 2019. Účastnícke poplatky: 30 € sólisti, 15 € člen komorného zoskupenia, 10 € pedagógovia a pozorovatelia. Termín platby: 30. október 2019 Organizátor zabezpečí súťažiacim obed v deň súťaže. Ubytovanie a cestovné náklady si hradí účastník, alebo vysielajúca organizácia. Ubytovanie a stravovanie môže organizátor zabezpečiť v hoteloch v blízkosti miesta súťaže podľa objednávky. Bankové údaje: Banka: ČSOB, a.s. Poprad, Slovenská rep. Názov účtu: OZ Umenie ako dar, Štefánikova 99/72, 058 01 Poprad IBAN: SK79 7500 0000 0040 222 6225 SWIFT/BIC: CEKOSKBX

Kontakty a informácie Povinná skladba pre 4. kategóriu – Scherzino (PDF) English (DOCX) Slovensky (DOCX)

Rozhovor s porotcom ad. Januszom Paterom

Existuje rozdiel medzi starou akordeónovou školou a novým štýlom hry na akordeón?

Súčasný svet okolo nás sa mení a tým prináša nové spôsoby vyjadrovania pocitov a dojmov. V novom spôsobe hry hľadáme nové spôsoby výrazu, novej hudby, škály zvuku a akustiky. Vychádzame z novej kvality nástroja. To všetko sa mení na novú školu akordeónu. Sme svedkami vývoja veľkého spektra nových štýlov a interpretácie. Najvýznamnejším činiteľom evolúcie akordeónového sveta sú súťažné prehliadky, napríklad aj táto vaša súťaž v Poprade. Môžeme tu počuť výkony s peknou hudobnou estetikou hry, dynamikou fráz aj muzicírovaním. Na súťaži je rozhodujúce zvládnuť psychický tlak.

Rozpoznáte chyby z trémy od skutočných nedostatkov?

Hráč, ktorý zo svojho vnútra odovzdáva hudbu nemá trému, pretože tá ustupuje do úzadia. Aj nedostatky prípravy znamenajú veľké psychické napätie a znamenajú trému.

Je rozhodujúca dramaturgia súťažného programu, alebo vynikajúci hráč zahrá dobre čokoľvek?

V niektorých prípadoch by bolo možno lepšie prispôsobiť dramaturgiu úrovni účastníka.

Keď chystáte svojich žiakov na súťaž, čo im zvyknete radiť tesne pred vystúpením?

Vždy hovorím svojím študentom, že si musia uvedomiť radosť z hry, radosť z možností hrať v novom prostredí. Aby sa tešili na nové publikum, dokázali hrať pre nich, nie pre seba, zaujali rovesníkov, ale aj konkurentov. Vždy im vravím, že svojich konkurentov musia prijať a po súťaži sa stanú ich priateľmi.

Aká interpretácia barokových diel je podľa vás štýlová?

Štýlová hra barokovej interpretácie pozostáva z typickej barokovej artikulácie. Interpret musí hrať s chuťou a rešpektovať tzv. „manier“ ilustrovaný v tej dobe. Ideálne je, ak sa inštrumentalista dnešného nástroja priblíži charakteru zvuku typického barokovému inštrumentu.

Poďakovanie organizátorom súťaže

Medzinárodná súťaž v Poprade zaujíma významné miesto v prestížnych európskych podujatiach hudby mladých, talentovaných detí, študentov, zároveň umelcov. Toto pekné mesto pod Tatrami je hypnotizujúcim magnetom ľudí zamilovaných do akordeónu, umelcov a organizátorov, ktorí vytvárajú podujatiu sympatickú atmosféru. Moje poďakovanie patrí osobnostiam, ktoré taktiež svojou kvalitou prispievajú ku výnimočnej úrovni akordeónovej hry. Hudba, ktorej každý z nich odovzdáva svoj individuálny spôsob môže byť podaná iba v komfortných podmienkach zabezpečených prostredníctvom organizátorov. ,,Pani riaditeľka Katarína Kočišová i celý kolektív spolupracovníkov, vám patria slová najvyššieho uznania a vďačnosti.“ Vďaka vašej srdečnosti a ústretovosti, sa už teraz teším na ďalší ročník súťaže v Poprade. Láska k hudobnému umeniu, v príjemnej atmosfére motivuje do ešte hodnotnejších prezentácii na súťažnej scéne v Poprade. Srdečne ďakujem za krásne dojmy a priateľské stretnutia milovníkov umenia akordeónovej hry.

Janusz Pater

Rozhovor s Jozefom Demjanom

Existuje rozdiel medzi starou akordeónovou školou a novým štýlom hry na akordeón?

Áno existuje, dokonca vo viacerých rovinách významu tohto slova.

Na súťaži je rozhodujúce zvládnuť psychický tlak. Rozpoznáte chyby z trémy od skutočných nedostatkov?

Áno, rozpoznáme. Aktívni hráči to rozpoznajú veľmi ľahko.

Je rozhodujúca dramaturgia súťažného programu, alebo vynikajúci hráč zahrá dobre čokoľvek?

Dramaturgia je rozhodujúca. Máme takzvanú nevďačnú literatúru – sú to skladby, ktoré sú nevhodné na súťaž. Tu robí veľa pedagógov chybu vo výbere skladieb pre žiakov.

Ste zástancom súťažných prehliadok?

Som. Pre dobrého pedagóga by mali byť neodmysliteľnou súčasťou práce so žiakom.

Keď chystáte svojich žiakov na súťaž, čo im zvyknete radiť tesne pred vystúpením?

Choď a teraz im to ukáž! Hraj tak, ako by si hral posledný krát v živote a na chyby neber žiaden ohľad.

Aká interpretácia barokových diel je podľa vás štýlová?

Na túto tému existujú celé práce a nedá sa to vypovedať v pár vetách.

Napĺňa Vás vaša práca?

Iste, hovorím, že moja práca je môj koníček. Moji študenti rýchlo zistia, že moja hodina nemá 45 minút. Aj napriek všetkým životným peripetiám sa mi zatiaľ darí o tento ”luxus” neprísť.

Rozhovor s Alexandrom Kolomiytsevom

V akom veku ste sa rozhodli byť profesionálnym hudobníkom?

Ako 5 ročný som začal chodiť do hudobnej školy na akordeón. Od prvého momentu som sa zaľúbil do tohto nástroja. Hra na akordeón sa mi tak zapáčila, že ma nezaujímalo nič iné. Ani počítače ani potulky. Zaujímala ma iba hudba. Uvažoval som, čomu sa budem venovať, akú profesiu budem robiť. Hudba mi bola vlastná, blízka, tak som sa dal na hudobnú dráhu. Vyštudoval som konzervatórium u Vladimíra Orlova, našli sme spoločnú reč. Na súťažiach som mal dobré umiestnenia.

Koľko hodín denne sa venujete cvičeniu na nástroj?

Poznám hráčov, ktorí cvičia 5 hodín denne bez výnimky. Ja cvičím 1 hodinu denne iba 3 dni v týždni. Začínam ráno a všetko mám už vopred premyslené. Viem presne aký problém budem cvičiť, viem ako budem skladbu umelecky a výrazovo prednášať. Som na to maximálne sústredený. Po dvoch hodinách cítim, že cvičenie je už bez úžitku a prestávam byť sústredený. Pred súťažou a koncertom cvičím minimálne 2 hodiny 3 dni v týždni. Na začiatku kariéry som mal veľa vystúpení a súťaží, každý deň som bol v inom meste a na cvičenie nezostával čas. Cvičil som iba 1 deň v týždni.

Vaše ocenenia v akordeónovej hre sú výnimočné. prečo vlastne súťažíte?

Súťaž je pre mňa motivácia. Stretávam sa so svojími kolegami, porovnávam sa a mám snahu sa zdokonaľovať. Úspech muzikanta je v tom, že sa musíte neustále zlepšovať a nikdy nezastať. Musíte bežať a nielen ísť. Niektoré šikovné deti v umeleckej škole majú iba pár koncertov a stagnujú. Môj učiteľ mi vysvetlil, že bez neustálej práce nedosiahnem nič. Prestížne súťažné prehliadky sú pre mňa výbornou reklamou, kde môžem ukázať svoje JA. Pre každého je to príležitosť prezentovať sa a overiť si svoju úroveň. Úroveň súťaží veľmi intenzívne rastie.

Má u vás hodnotenie poroty na súťažiach veľkú váhu?

Bezpodmienečne áno. Poznám žiakov, ktorí počúvajú iba jedného učiteľa a myslia si, že jeho názor je správny. Pre mňa je dôležité poznať názor rôznych porotcov. Inak hodnotia interpretáciu v Afrike, inak v USA. Myslím, že tieto názory by mali medzi sebou komunikovať. Môže sa stať, že aj názor porotcu sa niekedy javí nesprávny. Treba to prehodnotiť ako radu a vybrať si to, čo je pre vás dôležité. V konečnom dôsledku muzikanti nehrajú pre muzikantov, ale pre ľudí.

Zdedili ste talent po niekom z rodiny?

Celá moja rodina hrala. Moja sestra si nakoniec vybrala matematiku. Otec hral na bajan, mama na akordeón, ale učiteľ ju bil po rukách, tak nedokončila ani umeleckú školu.

Ako vidíte svoj život v budúcnosti?

Moje plány sú veľmi veľké, až sa ich bojím vysloviť. Sú spojené s kolektívnou prácou. Rád by som hral v orchestri zloženom z rôznych nástrojov (flauta, klavír, atď). Akordeón v komornom zoskúpení je vodcovský nástroj. Rôzne zoskupenie nástrojov zaručuje široké publikum. Javí sa mi veľmi zaujímavé v dnešnej dobe postaviť súbor v takom zoskupení nástrojov aby získal výnimočnú farbu, charakter a šiel novou cestou a hľadal nové myšlienky.