20. – 22. november 2019

Vyhlasovateľ súťaže/Announcer of competition

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky/Ministry of Education of Slovak republic

Súťaž sa koná pod záštitou primátora mesta Poprad pána Antona Danka

The competition is held under auspices of the Mayor of Poprad Mr. Anton Danko

Organizátor/Organizer

Základná umelecká škola Poprad/Primary School of Art Poprad

Partneri/Partners

Mesto Poprad/Town of Poprad

Umelecký riaditeľ/Art Director

prof. Boris Lenko, ArtD

Hosť festivalu/Guest of festival

Bjarke Mogensen (Denmark)

Miesto konania/Place of festival

Dom kultúry Poprad/House of culture Poprad, Slovakia

Porota /Jury

Prof. Stefan Hussong (Germany)

doc. MA Vladimir Blagojević (Serbia)

prof. hab doc. Zbigniew Ignaczewski (Poland)

Nikolina Furić mag. art. (Slovenia)

MgA. Jan Meisl Art D (Czech republic)

Mgr. art. Igor Vlakh (Slovakia)

Mgr. art. Jozef Demjan (Slovakia)

PaedDr. Mária Budzáková (Slovakia)

Mgr. Štefan Eperješi (Slovakia)

Mgr. Marián Šabla (Slovakia)