Program 2019 / Programme 2019

Program festivalu

 • 20. novembra 2019 (streda)
 • 16:00 – 19:00 – registrácia účastníkov v Dome kultúry
 • 19.00 h – sprievodné podujatie – Koncert pre akordeónové talenty – divadelná sála Domu kultúry
 • pracovné stretnutie poroty
 • 21. novembra 2019 (štvrtok)
 • 07:30 – 09:00 – registrácia účastníkov a rozohrávanie súťažiacich
 • 09:00 –  otvorenie súťaže v divadelnej sále Domu kultúry
 • 10:00 – 13:00 – súťaž – kategórie 1, 5A – koncertná sála
 • 10:00 – 13:00 – súťaž – kategórie 2A, 5B, 6 – divadelná sála
 • 13:00 – 14:00 – prestávka a registrácia súťažiacich
 • 14:00 – 17:30 – súťaž – kategória 2B  – koncertná sála
 • 14:00 – 17:30 – súťaž – kategória 4 (1. kolo) – divadelná sála
 • 19:00 h – Koncert hosťa festivalu: Bjarke Mogensen (Dánsko) /divadelná sála Domu kultúry
 • 22. novembra 2019 (piatok)
 • 07:30 – 09:00 – registrácia a rozohrávanie súťažiacich
 • 09:00 –  súťaž  – kategórie 3B  – koncertná sála
 • 09:00 – súťaž – kategória 4  (2. kolo) – divadelná sála
 • 15:00  – vyhlásenie výsledkov – koncert víťazov – spoločenské stretnutie účastníkov

Programme of the Competition

 • 20th November 2019 (Wednesday)
 • 16:00 – 19:00 – registration of the participants  in the House of Culture (Art School)
 • 19:00 – accompaying event: Concert for Accordion Talents/Theatre hall
 • meeting of Jury
 • 21st  November 2019 (Thursday)
 • 07:30 – 09:00 – registration and replaying of competitors
 • 09:00 – opening of competition – theatre hall
 • 10:00 – 13:00 – competition – categories 1 and 5A – Concert hall
 • 10:00 – 13:00 – competition – categories 2A, 5B, 6 – Theatre hall
 • 13:00 – 14:00 – break time and registration of participants
 • 14:00 – 17:30 – competition – category 2B – Concert hall
 • 14:00 – 17:30 – competition – category 4 (1st round) – Theatre hall
 • 19:00  – concert of guest of competition: BJARKE MOGENSEN (Denmark) /Theatre hall
 • 22nd November 2019 (Friday) 
 • 07:30 – 09:00 – registration of participants and replayiong of competitors
 • 09:00 – competition – category 3B – Concert hall
 • 09:00 – competition – category 4 (2nd round) – Theatre hall
 • 15:00 – closing ceremony and Concert of the Winners / social meeting of the participants