Porota VII. ročníka MAS

POROTA 7. ROČNÍKA MEDZINÁRODNEJ AKORDEÓNOVEJ SÚŤAŽE 2012

  • Doc. Boris Lenko, ArtD. , umelecký garant súťaže Vysoká škola múzických umení Bratislava, Slovensko
  • Izr. prof. Borut Zagoranski Univerza v Ljubljani, Akademija za glasbo, Slovinsko
  • Prof nadzw. Zbigniew Ignaczewski Akademia Muzyczna, Lódź, Poľsko
  • Ad. Janusz Pater Akademia Muzyczna Krakow, Poľsko
  • Mgr. Marcela Halmová Janáčkova konzervatoř a Gymnázium Ostrava, Česká republika
  • Mgr. art. Igor Vlach Konzervatórium Banská Bystrica, Slovensko
  • Mgr. art. Jozef Demjan Konzervatórium Košice, Slovensko
  • Mgr. art. Ivan Hudec Konzervatórium Žilina, Slovensko
  • Mgr. Marián Šabla Základná umelecká škola Poprad, Slovensko

Tajomníci poroty: Mgr. Eva Karhútová Blanka Richnavská DiS. art. – ZUŠ Poprad