Rozhovor s hudobným skladateľom Jozefom Podprockým

Rozhovor s hudobným skladateľom Jozefom Podprockým autorom povinnej skladby „Capriccio rustico“ v IV. kategórii. Aký je Váš vzťah k akordeónu ako hudobnému nástroju a jeho tvorbe?

Ako dieťa som začal hrať na viacero hudobných nástrojov. Jedným z nich bola harmonika, dokonca najprv heligónka. K tomuto nástroju som mal vždy veľmi blízko. Hral som na ňom 13 rokov a počas gymnaziálnych rokov na svadbách, zábavách, sprevádzal som folklórne skupiny… Začal som učiť na Konzervatóriu v Košiciach a tam bol Vladimír Čuchran. On bol ten hlavný inšpirátor, podnecovateľ a „dokopovateľ“, ktorý ma vlastne „donútil“ písať pre tento nástroj.Do dnešného dňa som napísal 10 skladieb pre tento nástroj (Rébusy, Reverzie, Suita Choreica, Partita regenschorica, Koncertino pre akordeón a orchester, Nežný súboj pre flautu a akordeón).

Ako sa tvorí pre akordeón, aké zvláštnosti má táto tvorba?

Akordeón ako nástroj má svoje interpretačné plusy i mínusy. Oproti klavíru má plusy, napr. crescendo na jednom tóne, oproti organu má zase inú farbu. Mínusy sú v tom, že všetko výrazové a dynamické sa deje v oboch manuáloch, čiže v oboch rukách a nedá sa to príliš odlíšiť, až na registre. Práve v tom je tá odlišnosť od ostatných klávesových nástrojov, a tá ma láka k otázke prečo nie?! aj pre tento nástroj. Písať pre akordeón znamená mať interpretov a aj táto súťaž je dobrá aj v tom, že viem komu píšem, a ako mám písať.

Dnes ste si vypočuli Vašu skladbu Capriccio rustico, páčila sa Vám jej interpretácia, splnili sa Vaše predstavy?

Musím povedať, že som bol milo prekvapený a to, čo som počul sa krylo, identifikovalo s mojou predstavou. Každá tá interpretácia bola iná a to sa mi vlastne na tom páčilo.

Ako vznikla táto skladba?

Minulú jeseň ma oslovil Vladimír Čuchran: „Ide ďalší ročník, treba povinnú skladbu!“. Mal som v tom období rozpracovanú skladbu pre Rajmunda Kákoniho, ktorú som vlastne potom určil pre túto súťaž. Začiatkom januára som ju dokončil, poslal noty do Hudobného fondu a 14. januára bola skladba v tlači. Toto považujem za zázrak… Dnes tu bola vlastne jej premiéra. Prvý interprét, ktorý ju včera ráno zahral, robil svetovú premiéru. Súťaž je vždy impulzom k napísaniu novej skladby a preto si navzájom prajme ešte veľa takýchto súťaží a takýchto interpretov.