Výsledky III. ročníka

1. kategória

Poradie Meno Krajina Počet bodov Iná cena
1 Milos Avramovic Srbsko 22,9 /
2 Alexandar Gaik Poľsko 22,4 /
3 Lukas Szczypka Poľsko 20,7 /
4 František Fiala Česká republika 19,8 Čestné uznanie
5 Bartos Glowacki Poľsko 19,7 Čestné uznanie
6 Kristinka Kadak Chorvátsko 19,6 Čestné uznanie
7 Damian Mazurkiewicz Poľsko 19,4 Čestné uznanie
8 Piotr Dyl Poľsko 19,2 Čestné uznanie
9 Piotr Sobczak Poľsko 19,1 Čestné uznanie
10 Kamil Nowak Poľsko 18,7 /
11 Tomas Bystry Poľsko 18,5 /
12 Eva Bielová Slovensko 18,4 /
13 Matúš Hlaváč Slovensko 18,4 /
14 Jordán Žufka Slovensko 18,4 /
15 Anna Papugová Slovensko 16,1 /
16 Martin Petrík Slovensko 15 /

2. kategória

Poradie Meno Krajina Počet bodov Iná cena
1 Maciej Frackiewicz Poľsko 23,20 Laureát
2 Barbara Slawińska Poľsko 22,60 /
3 Filip Eraković Srbsko 22 /
4 Maciej Zimka Poľsko 20,87 Čestné uznanie
5 Ján Brtka Srbsko 20,30 Čestné uznanie
6-8 Dalibor Jakśić Chorvátsko 20,20 Čestné uznanie
6-8 Alexandar Paunović/td>

Srbsko 20,20 Čestné uznanie
6-8 Andrea Babicová Slovensko 20,20 Čestné uznanie
9 Klaudia Rejková Slovensko 19,10 /

3. kategória

Poradie Meno Krajina 1.kolo 2.kolo body Iná cena
1 Grzegorz Palus Poľsko 23,2 22,1 22,65 /
2 Jurij Bevov Rusko 21,7 21,8 21,75 Cena za interpretáciu skladby
Concertino V. Didiho
3 Dmitrij Abdurasulov Rusko 21,9 21,3 21,6 /
4 Srečko Vasić Srbsko 20,5 21,6 21,5 Čestné uznanie
5 Klára Šmahelová Česká republika 20,4 21,3 20,85 Čestné uznanie
6 Mária Hostovičáková Slovensko 20,9 20,5 20,7 Čestné uznanie
7 Konrad Salwiński Poľsko 20,4 20,3 20,35 Čestné uznanie
8 Zdeněk Koutný Česká republika 19,1 20,0 19,55 Čestné uznanie

4. kategória

Poradie Meno Krajina 1.kolo 2.kolo body Iná cena
1 Konstantin Tcherny Rusko 22,7 22,7 22,7 Cena za interpretáciu
Koncertnej etudy V. Čuchrana
2 Milan Gospavić Ukrajina 20,75 21,8 21,62 /
3 Rafal Grzaka Poľsko 20,5 20,9 20,7 /
4 Jindřiška Paulová Česká republika 19 / / odstúpila

5. kategória

Poradie Názov Krajina Počet bodov Iná cena
1 Duet Poznań
(K. Zwierzchlewska – B. Kaszuba)
Poľsko 23,4 EMCY Art for Music Prize
2 Duet Lodz
(L. Kolodziejski – P. Cieslak)
Poľsko 23,1 /
3 Trio B. Bystrica
(M. Franek, B. Krigovská, P. Tomko)
Slovensko 22,9 /
4 Kvarteto PIACERE
(Dolný Kubín)
Slovensko 21,1 Cena poroty
5 Acola duo Praha Česká republika 20,7 Čestné uznanie

6. kategória

Poradie Názov Krajina Počet bodov Iná cena
1 Bryac band Ukrajina 22,9 /
2 Duo Bydgoszcz (R. Kusiolek, W. Zimpel) Poľsko 21,7 /
3 Alexander Najdenov Rusko 21 /
4 Daniel Ilić Srbsko 20,6 /
5 Alter ego (A. Najdenov, D. Abdurasulov) Rusko 20,2 Čestné uznanie
6 Swing kvartet Choceň Česká republika 18,9 Čestné uznanie
7 Alexander Zavodin Kazachstan 17,5 /
8 Luboš Procházka Česká republika 17,2 /