Výsledky II. ročníka

Výsledky II. ročníka Medzinárodnej akordeónovej súťaže v Poprade 24. 11. 2001 I. ategória (do 12 rokov) 1. cena – Zuzana Vikarská, 1989, Poprad, Slovensko 2. cena – Maciej Zimka, 1989, Krosno, Poľsko 2. cena – Maciej Janowitz, 1989, Sanok, Poľsko 3. cena – Andrea Babicová, 1989, Kremnica, Slovensko 3. cena – Andrea Pasiarová, 1989, Banská Bystrica, Slovensko Čestné uznanie – Jaroslav Hodovanec, 1989, Humenné, Slovensko Čestné uznanie – Jordán Žufka, 1992, Kremnica, Slovensko Čestné uznanie – Marek Kopčan, 1990, Rajec, Slovensko II. kategória (do 15 rokov) 1. cena – Konrad Salwiński, 1986, Lódź, Poľsko 2. cena – Zdeněk Koutný, 1986, Praha, Česko 3. cena – Alena Budziňáková, 1987, Košice, Slovensko Čestné uznanie – Grzegorz Miszczyszyn, 1988, Sanok, Poľsko Čestné uznanie – František Rychtárik, 1986, Považská Bystrica, Slovensko III. kategória (do 18 rokov) 1. cena – Michal Červienka, 1983, Banská Bystrica, Slovensko 2. cena – Oľga Semenova, 1983, St. Petersburg, Rusko 3. cena – Krzystof Mróz, 1983, Lódž, Poľsko 3. cena – Michal Matejčík, 1983, Banská Bystrica Čestné uznanie – Dimitrij Nesterenko, 1985, St. Petersburg, Rusko Čestné uznanie – Mária Petrovičová, 1985, Košice, Slovensko Čestné uznanie – Mária Hostovičáková, 1985, Košice, Slovensko IV. kategória (nad 18 rokov) 1. cena – Kolodziejski Leszek, 1981, Lódž, Poľsko 2. cena – Alexander Lebedev, 1976, Saratov, Rusko 3. cena – Miriam Timčová, 1982, Košice, Slovensko Čestné uznanie – Jan Sochor, 1981, Praha, Česko Čestné uznanie – Martin Franek, 1978, Banská Bystrica, Slovensko Laureát súťaže – Leszek Kolodziejski, 1981, Łódž, Poľsko Najlepší interprét povinnej skladby – Michal Červienka, 1983, Banská Bystrica, Slovensko Najlepší interpret skladby slovenského autora – Alexej Barakov, 1982, St. Petersburg, Rusko Pedagóg súťaže – Zbigniew Ignaczewski, Zespół Szkół Muzycznych im. S. Moniuszki, Łódž, Poľsko Čestné uznanie za prípravu žiakov do súťaže – Jordán Žufka, Základná umelecká škola v Kremnici, Slovensko