Výsledky II. ročníka

Výsledky II. ročníka Medzinárodnej akordeónovej súťaže v Poprade 24. 11. 2001 I. ategória (do 12 rokov) 1. cena – Zuzana Vikarská, 1989, Poprad, Slovensko 2. cena – Maciej Zimka, 1989, Krosno, Poľsko 2. cena – Maciej Janowitz, 1989, Sanok, Poľsko 3. cena – Andrea Babicová, 1989, Kremnica, Slovensko 3. cena – Andrea Pasiarová, 1989, Banská Bystrica, Slovensko Čestné uznanie – Jaroslav Hodovanec, 1989, Humenné, Slovensko Čestné uznanie – Jordán Žufka, 1992, Kremnica, Slovensko Čestné uznanie – Marek Kopčan, 1990, Rajec, Slovensko II. kategória (do 15 rokov) 1. cena – Konrad Salwiński, 1986, Lódź, Poľsko 2. cena – Zdeněk Koutný, 1986, Praha, Česko 3. cena – Alena Budziňáková, 1987, Košice, Slovensko Čestné uznanie – Grzegorz Miszczyszyn, 1988, Sanok, Poľsko Čestné uznanie – František Rychtárik, 1986, Považská Bystrica, Slovensko III. kategória (do 18 rokov) 1. cena – Michal Červienka, 1983, Banská Bystrica, Slovensko 2. cena – Oľga Semenova, 1983, St. Petersburg, Rusko 3. cena – Krzystof Mróz, 1983, Lódž, Poľsko 3. cena – Michal Matejčík, 1983, Banská Bystrica Čestné uznanie – Dimitrij Nesterenko, 1985, St. Petersburg, Rusko Čestné uznanie – Mária Petrovičová, 1985, Košice, Slovensko Čestné uznanie – Mária Hostovičáková, 1985, Košice, Slovensko IV. kategória (nad 18 rokov) 1. cena – Kolodziejski Leszek, 1981, Lódž, Poľsko 2. cena – Alexander Lebedev, 1976, Saratov, Rusko 3. cena – Miriam Timčová, 1982, Košice, Slovensko Čestné uznanie – Jan Sochor, 1981, Praha, Česko Čestné uznanie – Martin Franek, 1978, Banská Bystrica, Slovensko Laureát súťaže – Leszek Kolodziejski, 1981, Łódž, Poľsko Najlepší interprét povinnej skladby – Michal Červienka, 1983, Banská Bystrica, Slovensko Najlepší interpret skladby slovenského autora – Alexej Barakov, 1982, St. Petersburg, Rusko Pedagóg súťaže – Zbigniew Ignaczewski, Zespół Szkół Muzycznych im. S. Moniuszki, Łódž, Poľsko Čestné uznanie za prípravu žiakov do súťaže – Jordán Žufka, Základná umelecká škola v Kremnici, Slovensko

Záver II. ročníku MAS

Skončil II. ročník Medzinárodnej akordeónovej súťaže v Poprade. V priebehu štyroch dní súťaženia, lektorovania a koncertovania sa organizátorom podarilo vytvoriť priaznivú súťažnú atmosféru pre súťažiacich, dobré podmienky pre prácu porotcov a príjemné chvíle pre hostí, pedagógov a pozorovateľov. Odborná medzinárodná porota vypočula a posúdila 50 súťažiacich z piatich krajín ( Česko, Poľsko, Rusko, Ukrajina, Slovensko). Umeleckou a pedagogickou prípravou najsilnejší boli poľskí účastníci. Najviac súťažiacich bolo zo Slovenska. Medzi pozorovateľmi, ktorí sledovali organizačnú a umeleckú úroveň súťaže boli Dr. Eckart Rohlfs (EMCY), Dr. Ján Palkovič (MŠ SR), Mária Slaninová (EMCY-Slovakia) a mnohí pedagógovia z umeleckých škôl Slovenska i zahraničia. Úroveň podujatia sledovali aj predstavitelia mesta a okresu Poprad, ktorí sa aktívne zúčastňovali na večerných koncertoch. Primátor mesta Poprad Ing. Štefan Kubík pred začiatkom súťaže oficiálne privítal porotcov na pôde Mestského úradu v Poprade. Viceprimátor mesta Poprad Ing. Anton Danko sa osobne angažoval na príprave ocenení súťažiacim a sám odovzdal cenu na slávnostnom záverečnom odovzdávaní cien pred koncertom víťazov v sobotu večer 24. 11. 2001. Nezabudnuteľné boli večerné koncerty hosťujúcich telies a sólistov – Akordeónový orchester, Popradský detský zbor, Trio NATA BENE, Boris Lenko. Prednášky pánov Kravcova, Horáka a Balyka navodili atmosféru tvorivých dielní a obohatili odborný zámer podujatia. Zaznamenali sme všeobecné nadšenie a spokojnosť s priebehom a pododmienkami súťaže. Budeme radi, ak vy, ktorí ste sa zúčastnili Medzinárodnej akordeónovej súťaže, nám napíšete svoje dojmy, zážitky a postrehy zo svojho pobytu v Poprade. Ešte raz ďakujeme a blahoželáme všetkým, ktorí sa zúčastnili. Dr. Rudolf Rabatin, riaditeľ ZUŠ

Porota II. ročníka MAS

Hostia a porotcovia II. ročníka Medzinárodnej akordeónovej súťaže v Poprade (21. – 25. 11. 2001) Porotcovia

 1. Dr. Eckart Rohlfs , generálny sekretár EMCY – European Union of Music Competitions for Youth (Európske združenie hudobných súťaží pre mládež) a spoluzakladateľ EMCY v r.1970. Je redaktorom a jedným z editorov nemeckého hudobného mesačníka Neue Musikzeitung – žurnálu pre hudobnú výchovu a hudbu. V rokoch 1963 – 1996 bol zakladateľom a riaditeľom Nemeckej národnej hudobnej súťaže „Jugend musiziert“. Spolupracujúci redaktor katalógu „Musik-Almanach“ Nemeckej hudobnej rady.Čestný člen Nemeckej hudobnej rady (German music Council.) Prezident „Orff-Schulwerk-Society“ v Nemecku. Viceprezident „Jugendmusikschule“ v Graefelfingu. (Nemecko)
 2. Prof. Dr. Vladimir Balyk, profesor Akadémie hudby v Lovran, vedúci Tria NATA BENE (Chorvátsko)
 3. Prof. Nikolay Kravtsov, profesor Kultúrnej akadémie, riaditeľ medzinárodného festivalu v St. Petersburgu (Rusko)
 4. Mgr. Ladislav Horák, vedúci akordeónového oddelenia Pražského konzervatória, prezident Spoločnosti českých akordeonistov, umelecký riaditeľ festivalu Akordeon forum v Hořoviciach (Česko)
 5. Mgr. Andrzej Smolik, riaditeľ Štátnej hudobnej školy I. a II. stupňa Wandy Kossakowskej v Sanoku (Poľsko)
 6. Doc. Rajmund Kákoni, pedagóg VŠMU v Bratislave, laureát mnohých domácich i zahraničných akordeonových súťaží (Slovensko)
 7. Mgr. art. Igor Gajan, pedagóg Akadémie umení v Banskej Bystrici, zást. Riaditeľa Konzervatória v Žiline (Slovensko)
 8. Róbert Tatár, riaditeľ ZUŠ v Banskej Bystrici (Slovensko)

Hostia súťaže

 • Jozef Podprocký, hudobný skladateľ, pedagóg kompozície v Konzervatóriu v Košiciach (Slovensko)
 • Prof. Juraj Hatrík, hudobný skladateľ, vedúci Katedry hudobnej teórie VŠMU v Bratislave (Slovensko)
 • Milan Novák, hudobný skladateľ (Slovensko)