Aktuálny oznam / News

Na koncerte 17. 11. o 19:00 h bude z technických príčin namiesto fínskeho hosťa Mika Väyrynena účinkovať slovenský akordeonista Boris Lenko. Ospravedlňujeme sa a pozývame vás! Ďakujeme.


The concert planned tomorow 17th November at 7 P.M. will be performed by Boris Lenko insted the Finnish guest Mika Väyrnen due to technical reasons. We apologize but also invite you to attend! Thank you.

Propozície IX. ročníka MAS

Medzinárodná akordeónová súťaž 10. ročník 20.–22. november 2019 Poprad, Slovenská republika

Prihláška / Application Entry Form sólisti / For Soloists (DOCX) súbory / For Groups (DOCX)

Vyhlasovateľ súťaže: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Organizátor: Základná umelecká škola Poprad Partner: Mesto Poprad Umelecký riaditeľ: prof. Boris Lenko Hlavný hosť podujatia: Bjarke Mogensen (Dánsko) Miesto súťaže: Dom kultúry Poprad

Kategórie

1 – sólisti – rok narodenia 2007 a mladší 2A – sólisti – rok narodenia 2004 – hráči na nástrojoch so štandardným basom 2B – sólisti – rok narodenia 2004 a mladší – hráči na nástrojoch s ľavým melodickým manuálom, 3A – sólisti – rok narodenia 2001 a mladší – hráči na nástrojoch so štandardným basom 3B – sólisti– rok narodenia 2001 a mladší – hráči na nástrojoch s ľavým melodickým manuálom 4 – sólisti – do 29 rokov a mladší (narodení  najneskôr do roku 1990) 5A – komorná hudba – duetá až kvintetá (rok narodenia najstaršieho hráča skupiny najviac do roku 2001) 5B – komorná hudba – duetá až kvintetá (rok narodenia najstaršieho hráča do 1990 a mladší) 6A – zábavná hudba – sólisti – vek hráčov do 29 rokov (max. rok 1990 a mladší) 6B – zábavná hudba – skupiny od dueta až po sexteto – vek hráčov do 29 rokov (rok narodenia najstaršieho hráča do 1990 a mladší).

Časové limity a repertoár

Kategória 1: 5 – 8 minút voľný výber skladieb rôzneho charakteru a štýlových období Kategória 2A a 2B: 8 – 12 minút voľný výber skladieb rôzneho charakteru a štýlových období Kategória 3A: 10 – 15 minút voľný výber skladieb rôzneho charakteru a štýlových období Kategória 3B: 15 – 20 minút repertoár obsahuje skladbu spred roka 1800, skladbu z krajiny súťažiaceho a k tomu voľný výber skladieb rôznych foriem, charakteru a štýlových období Kategória 4: 1.kolo povinná skladba: Peter Machajdík: Päť zrkadiel č.3 a 5 a k tomu najmenej trojčasťová cyklická skladba (suita, sonáta, sonatína a pod., nie variácie) 2. kolo: 20 – 30 minút – voľný výber skladieb rôznych foriem, rôzneho charakteru a štýlových období, obsahujúci aspoň jednu skladbu z krajiny súťažiaceho Kategória 5A: do 15 minút repertoár: voľný program rôznych štýlov, foriem a charakteru, obsadenie nástrojov v tejto kategórii je rôzne, povinný je aspoň jeden akordeón. Kategória 5B: do 20 minút repertoár a podmienky Kategória 6A a 6B: do 20 minút voľný výber skladieb zábavného žánru (waltz, mussette, jazz, pop a pod.) obsadenie nástrojov v skupinách je rôzne, podmienkou je aspoň jeden akordeón.

Administratívne údaje

Uzávierka prihlášok do súťaže je najneskôr 30. októbra 2019. Účastnícke poplatky: 30 € sólisti, 15 € člen komorného zoskupenia, 10 € pedagógovia a pozorovatelia. Termín platby: 30. október 2019 Organizátor zabezpečí súťažiacim obed v deň súťaže. Ubytovanie a cestovné náklady si hradí účastník, alebo vysielajúca organizácia. Ubytovanie a stravovanie môže organizátor zabezpečiť v hoteloch v blízkosti miesta súťaže podľa objednávky. Bankové údaje: Banka: ČSOB, a.s. Poprad, Slovenská rep. Názov účtu: OZ Umenie ako dar, Štefánikova 99/72, 058 01 Poprad IBAN: SK79 7500 0000 0040 222 6225 SWIFT/BIC: CEKOSKBX

Kontakty a informácie Povinná skladba pre 4. kategóriu – Scherzino (PDF) English (DOCX) Slovensky (DOCX)